Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu. Hợp tác trên cơ sở win-win, vì lợi ích của cả hai bên.

*Phương thức hợp tác

– Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.

– Hợp tác trên cơ sở win – win, vì lợi ích của cả hai bên.

– Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời các thông tin về sản phẩm.

Cam kết thi công đảm bảo chất lượng để nâng cao uy tín của đối tác.

*Quy trình làm việc

  1. Tư vấn
  • Sàn Nhật giới thiệu sản phẩm và cung cấp thông tin để khách hàng lựa chọn sản phẩm.
  • Trong trường hợp khách hàng yêu cầu, nhân viên sẽ tự vấn tại địa điểm khách hàng yêu cầu ngoài công ty.
  1. Hợp đồng

Sàn Nhật hợp đồng thi công với khách hàng, ấn định tiến độ thi công.

  1. Thi công
  • Thi công theo đúng quy trình kỹ thuật thi công chuẩn của tập đoàn Sangetsu, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký.
  • Đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh sau thi công.